Oprogramowanie Biurowe :D /daru91/ - Blogi.pl

MS Access

Autor: daru91 | Kategorie: Pakiety Biurowe
Tagi: pakiety biurowe
15. grudnia 2007 09:44:00

Microsoft Access - system obsługi relacyjnych baz danych wchodzący w skład pakietu biurowego Microsoft Office dla środowiska Windows.

 

Bazy danych Access są zapisywane w pojedynczych plikach (rozszerzenie mdb, skompilowana wersja mde). Jest to wygodne w przypadku prostych zastosowań, jednak kosztem wydajności, wielodostępności oraz bezpieczeństwa danych. Aby uniknąć takich problemów, Access można podłączyć do zewnętrznych źródeł danych (do dowolnego źródła obsługującego popularne oprogramowanie pośredniczące, np. do serwera Microsoft SQL Server, PostgreSQL lub innej bazy MS Access). W takim przypadku Access spełnia rolę graficznego interfejsu dla zewnętrznych źródeł danych, a nie całego systemu obsługi baz danych.

 

Access posiada własny, wbudowany aparat bazy danych (Microsoft Jet), który pełni funkcje wewnętrznej bazy danych. Istnieje możliwość rezygnacji z MS Jet wykorzystując projekty programu Microsoft Access (rozszerzenie adp), ale wówczas wszystkie elementy bazy danych przechowywane są wyłącznie na tym podłączonym serwerze.

 

Do przykładowych zastosowań można zaliczyć prostsze aplikacje dla małych i średnich firm dotyczące analizy oraz przetwarzania danych. Microsoft Access można również wykorzystać do szybkiego prototypowania aplikacji bazodanowych.

 

Dostęp do baz danych utworzonych w Microsoft Access wymaga posiadania programu Access bądź też napisania osobnego programu z użyciem zewnętrznych narzędzi. Wyjątkiem jest najbardziej rozbudowana wersja Developer umożliwia też tworzenie gotowej aplikacji zawartej w jednym pliku wykonywalnym.

 

Charakterystyka MS Access:

    * maksymalny rozmiar bazy danych to 2 GB (w tej przestrzeni muszą się również zmieścić obiekty systemowe, np. indeksy),

    * maksymalna liczba obiektów w bazie: 32 768,

    * maksymalna liczba jednoczesnych użytkowników: 255 (w praktyce dużo mniej),

    * maksymalna liczba pól w tabeli: 255,

    * maksymalny rozmiar tabeli: 2 GB (wraz z obiektami systemowymi)

MS Publisher

Autor: daru91 | Kategorie: Pakiety Biurowe
Tagi: pakiety biurowe
15. grudnia 2007 09:43:00

Microsoft Publisher jest programem firmy Microsoft służącym do tworzenia materiałów marketingowych, pozwalającym na ich drukowanie, zamieszczanie w sieci Web oraz przesyłanie pocztą elektroniczną. 

 

Publisher jest elementem pakietu Microsoft Office. Służy go przygotowywania dokumentów przeznaczonych do druku (DTP). Program ten pozwala na bardzo szybkie przygotowywanie, wizytówek, folderów, gazetek itp.

 

W swoim działaniu program ten jest bardzo podobny do Microsoft Word i posiada większość elementów i funkcji spotykanych w innych modułach oprogramowania MS Office. Podstawową różnicą działania tego programu jest to, że wszystkie elementy takie jak tekst, grafika, schematy itd. są umieszczane w odpowiednich ramkach, których rozmiar można modyfikować, a położenie zmieniać w zależności od naszych potrzeb.

MS FrontPage

Autor: daru91 | Kategorie: Pakiety Biurowe
Tagi: pakiety biurowe
15. grudnia 2007 09:42:00

Microsoft FrontPage - pakiet webmasterski firmy Microsoft, dostępny jako oddzielna aplikacja lub jako część pakietu Microsoft Office, także w polskiej wersji językowej. Jest to jedno z najczęściej używanych narzędzi webmasterskich na rynku, zwłaszcza w firmach i biurach, zarówno w środowisku Windows (Program był dostępny także w środowisku Mac OS w 1998, ale nie dorównywał wtedy konkurencji i od tego czasu Microsoft go w tym środowisku nie aktualizował).

 

FrontPage pracuje w trybie graficznym (WYSIWYG), ale daje też dostęp do kodu źródłowego dokumentu, pozwalając redagować kod ręcznie, z użyciem znaczników HTML.

 

Najistotniejszą z punktu widzenia konstrukcji witryny cechą edytora jest możliwość tworzenia i zarządzania całymi kompleksami stron, z automatyczną kontrolą ich spójności w trakcie wprowadzania zmian - dodawania i usuwania stron czy zmian we wzajemnych powiązaniach. Narzędzia do raportowania wykrywają umożliwiają wykrywanie usterek w konstrukcji witryny. Dostępne są funkcje umozliwiające pracę grupową nad witryną, narzędzia do wysyłania witryny na serwer (z możliwością selektywnego wysyłania zmodyfikowanych elementów). FrontPage umożliwia też automatyzację wielu zadań za pomocą wbudowanego języka makropoleceń - Visual Basic for Applications.

 

Program zawiera zaawansowane narzędzia edycyjne, w tym: praca na warstwach, zagnieżdżanie gotowych komponentów, praca z użyciem szablonów (w tym tzw. dynamicznych szablonów sieci Web), zindywidualizowana lub hurtowa modyfikacja graficznej oprawy dokumentów, dostosowywanie kodu do docelowej przeglądarki internetowej.

 

Pakiet dostępny jest w polskiej wersji językowej, z polskimi narzędziami językowymi.

 

Niektórzy komentatorzy uważają za wadę wprowadzanie przez edytor pewnej ilości "nadmiarowego" kodu związanego ze specyficznymi narzędziami FrontPage'a, który często powoduje, że strona wynikowa jest niezgodna ze standardami i wyświetla się niepoprawnie w niektórych przeglądarkach.

 

Obecnie program Microsoft FrontPage rozwijany jest pod nazwą Microsoft Office SharePoint Designer.

MS Outlook

Autor: daru91 | Kategorie: Pakiety Biurowe
Tagi: pakiety biurowe
15. grudnia 2007 09:41:00

Microsoft Office Outlook jest menedżerem informacji osobistych i programem komunikacyjnym zapewniającym ujednolicone miejsce do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzami, kontaktami oraz innymi informacjami osobistymi i zespołowymi. Program Outlook można kupić w pakiecie Microsoft Office lub osobno.

 

Wersje Microsoft Outlook:

    * Outlook 97.

    * Outlook 98.

    * Outlook 2000 (znany jako Outlook 9).

    * Outlook 2002 (znany jako Outlook 10 lub Outlook XP).

    * Office Outlook 2003 (znany jako Outlook 11)

    * Office Outlook 2007 (znany jako Outlook 12)

    * Office Outlook 2007 beta

    * Office Outlook 2007

    * Office Outlook 2007 Standard edition

MS Excel

Autor: daru91 | Kategorie: Pakiety Biurowe
Tagi: pakiety biurowe
15. grudnia 2007 09:40:00
Microsoft Excel - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek w roku 1987 i stała się przebojem. Postępujący sukces rynkowy programu sprawił, że w roku 1993 programy pakietu Microsoft Office zostały przeprojektowane tak, by przypominać wyglądem arkusz Excel. Od wersji 5 wydanej w 1995 program zawiera wbudowany język Visual Basic.

GG: 9077651